Anda berada di halaman: Utama

UJIAN NILAI MULA TAHUN 1/2012

E-mail Cetak PDF

Ujian Nilai Mula untuk pelajar tahun 1 akan diadakan mulai 9 hingga 12 Januari 2012 (Isnin - Khamis). Ujian ini dijalankan adalah untuk menentukan tahap pelajar. Kelas pelajar tahun 1 yang sedia ada sekarang ini hanyalah kelas sementara sahaja sebelum mereka ditempatkan ke kelas yang sebenar. Diharapkan semua pelajar tahap 1 membuat persediaan awal untuk menghadapi ujian ini.