Anda berada di halaman: Utama

ANA MUSLIM BY MIG

E-mail Cetak PDF

Kem Ana Muslim sedang berlangsung di Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balok dari 28 hingga 30 Mei 2012. Kem ini dianjurkan oleh MIG (Muallim Islamic Group) yang terdiri daripada muallim-muallim SRAIB sendiri dan dibantu oleh jemputan-jemputan luar.

Semoga Allah memberkati usaha para muallim dalam mendidik anak-anak muda supaya lebih mengenali dan mencintai agama Islam sekaligus mempraktikkannya dalam kehidupan seharian.