Anda berada di halaman: Utama PENDAFTARAN SRAIB Yuran SRAIB

Yuran SRAIB

E-mail Cetak PDF

ANGGARAN PERBELANJAAN AWAL TAHUN

 

1. Anggaran Perbelanjaan Tahun 1

a) Yuran

Pendaftaran                                              RM   50

Tahunan                                                    RM 100

Sukan & Perpustakaan                            RM   35

Lembaran Kerja & Peperiksaan             RM   75

Tarbiyyah                                                  RM   50

Yuran Bulanan                                          RM 130

Jumlah                                                        RM 440

 

b) Buku dan Pakaian                RM 350

 

Jumlah besar                             RM790

 

 

2. Anggaran Perbelanjaan Tahun 2 - 5

a) Yuran

Pendaftaran (Pelajar baru sahaja)           RM   50

Tahunan                                                       RM 100

Sukan & Perpustakaan                               RM   35

Lembaran Kerja & Peperiksaan                RM   75

Tarbiyyah                                                     RM   50

Yuran Bulanan                                             RM 130

Jumlah                                                          RM 440

 

b) Buku dan Pakaian                  RM 350

 

Jumlah besar                              RM790

 

 

3. Anggaran Perbelanjaan Tahun 6

a) Yuran

Pendaftaran (Pelajar baru sahaja)          RM   50

Tahunan                                                      RM 100

Sukan & Perpustakaan                              RM   35

Lembaran Kerja & Peperiksaan               RM   75

Tarbiyyah                                                    RM   50

UPSR / SPPIM                                             RM 150

Yuran Bulanan                                            RM 130

Jumlah                                                          RM 590

 

b) Buku dan Pakaian                 RM 350

 

Jumlah besar                             RM940

 

Maklumat Tambahan

Yuran di atas tidak termasuk bayaran wajib yang berikut:

1. Setiap keluarga dikenakan yuran PIBG sebanyak RM25.

2. Bayaran SPS/Portal dikenakan sebanyak RM12 bagi setiap pelajar.

3. Bayaran Insuran Takaful sebanyak RM4 bagi setiap pelajar.