:
VISI

 VISI APIB

Memperkembang potensi individu secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan soleh yang dapat menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi.

 

MISI APIB

  • Menjadikan Irsyad Balok sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang memimpin dan paling berjaya di Negeri Pahang
  • Menyediakan suasana pengajian dan pembelajaran berpandukan kurikulum Islam bersepadu
  • Menggabungkan ilmu naqli dan aqli di dalam satu kurikulum yang tidak terpisah
  • Memupuk dan membimbing ke arah pembentukan peribadi yang seimbang dan mulia
  • Mewujudkan generasi yang menjadikan Islam sebagai panduan hidup
  • Membina dan menambah minat cintakan ilmu dan yakin bahawa ilmu adalah satu cara meningkatkan ketaqwaan