:
Pena Pengetua SMAIB


Assalamu'alaikum w.r.t

Alhamdulillah, segala puji bagi bagi Allah tuhan yang mentadbir alam semester. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W utusan terakhir tali penyelamat manusia di alam dunia menuju ke akhirat. Sehubungan dengan itu .......

SEKOLAH MENENGAH ISLAM AL-IRSYAD BALOK MENGANJURKAN PROGRAM " MENCARI LAILATUL QADAR " KHUSUS UNTUK PELAJAR SEKOLAH MENENGAH . PADA MALAM 16 RAMADHAN BERMULA 7.00 PETANG SEHINGGA PAGI 17 RAMADHAN . ANTARA PROGRAM MENARIK " SENTUHAN SANUBARI DI 17 RAMADHAN " , QIAM & SAHUR BERSAMA , DISEBELAH PAGI PELAJAR AKAN BERGOTONG - ROYONG MEMOTONG DAGING UNTUK MAJLIS IFTHOR PADA HARI TERSEBUT . SIIRU ALA BARAKATILLAH

 BAARIKILLAHHUMMALANA FI SHAHRI RAMADHAN .