:
KURIKULUM SMAIB


Berikut merupakan mata pelajaran yang ditawarkan;

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM)

SUKATAN PELAJARAN ILMU SYARIAH (SPIS)

Bahasa Arab Komunikasi

Aqidah

Bahasa Inggeris

Akhlak

Bahasa Melayu

Feqah

Geografi

Hadith

Kemahiran Hidup

Sirah

Matematik

Tajwid

Pendidikan Islam

Hafazan

Sejarah

Al-Quran

Sains

Nahu Soraf

Teknologi Maklumat