:
Kurikulum SRAIB


Berikut merupakan mata pelajaran yang ditawarkan;

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)

SISTEM PENTAKSIRAN PELAJAR IKRAM MUSLEH (SPPIM)

Bahasa Melayu

Aqidah

Bahasa Inggeris

Akhlak

Sains

Feqah

Matematik

Bahasa Arab

Tulisan Jawi

Sirah

Kemahiran Hidup

Hafazan

Kajian Tempatan

Al-Quran (Tajwid)

Teknologi Maklumat

Tunas Kadet Remaja Sekolah Musleh

Pendidikan Jasmani & Kesihatan

 

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Dunia Sains & Teknologi

Teknologi Maklumat

Pendidikan Jasmani & Kesihatan