:
Ko-Kurikulum SRAIB


Antara kegiatan ko-kurikulum adalah seperti yang berikut;

PERSATUAN

KELAB & PERMAINAN

Persatuan Bahasa Melayu

Kelab Doktor Muda

Persatuan Bahasa Inggeris

Kelab Badminton

Persatuan Sains & Matematik

Kelab Bola Sepak

Persatuan Bahasa Arab

Kelab Bola Jaring

Persatuan KT/KH

Kelab Fotografi

Persatuan Jawi

Kelab BaSeD

Persatuan Seni & Warisan