:
Fasiliti SRAIB


Antara fasiliti yang terdapat di Sekolah Rendah Islam Al-Irsyad Balok ialah:

1. Dewan terbuka

2. Kedai Buku Sekolah

3. Perpustakaan

4. Makmal Sains

5. Bilik Komputer

6. Dewan Surau