Anda berada di halaman: Utama Pengurusan APIB Carta Organisasi

Carta Organisasi

E-mail Cetak PDF

AHLI JAWATANKUASA AHLI LEMBAGA PENGARAH AKADEMI PENDIDIKAN IRSYAD BALOK BERHAD (ALP APIB)

BIL

NAMA

JAWATAN

PEKERJAAN

NO. TELEFON

1.

DR. SYED BADARUDDIN B. SYED ALI

PENGERUSI

DOKTOR

019-9166657

2.

IR. HJ. KHASBULLAH B. KADER

TIMB. PENGERUSI

PENGURUS

019-9172022

3.

USTAZ SOLEH B. SENAFI

SETIAUSAHA

CEO

019-9041525

4.

TN. HJ. ABDULLAH ZAWAWI B. MAHMUD

AJK

PENGARAH SUMBER

019-9877041

5.

PN. HJH. ASMA BT ABDULLAH

AJK

PESARA

013-9581702

6.

TN. HJ. FAIZ B. BAHARUDIN

AK

PESARA

013-9698075

7.

DR. HJ. SAMSUL B. DRAMAN

AJK

PENSYARAH UIAM

013-9827277

8.

TN. HJ. BAHRUDIN B. NONG

AJK

BPCM

019-9861000

9.

EN. AZHAR B. MAHMUD

AJK

PENSYARAH POLISAS

013-9305577